De Verschuiving

 

‘De Verschuiving’ is het boek waarin ik probeer uit te leggen wat er nu eigenlijk is gebeurd. Voor mij is het duidelijk dat zelfrealisatie, verlichting of welke term je daar ook aan geeft, alleen plaats kan vinden na het volledig sterven van de ik-gedachte.

 

Velen denken dat het om inzichten, energie, chakra’s en dergelijke gaat. Voor mij gaat dit over compleet sterven, een einde aan de identificatie.

 

Na dat wat ik de Verschuiving noem, (die in Werkelijkheid niet bestaat, Dat wat Werkelijk IS, is onveranderlijk) kwamen de dingen spontaan aan het licht. Er was een kracht die mij dwong dit op te schrijven, het communiceren bleef maar komen. Los van mijn gewoonte om te zwijgen, schreef dit zichzelf.

Na twee keer het geschrevene weg gegooid te hebben, werd het me duidelijk dat dit de bedoeling was en heb ik het vervolgens opnieuw geschreven.

 

‘De Verschuiving’ is inmiddels in boekvorm verschenen en te bestellen via: info@stichtingramana.nl. Het is ook te verkrijgen op de Darshan/Satsang bijeenkomsten die regelmatig worden georganiseerd (zie daarvoor de jaaragenda).